Kanalizasyon hattı İller Bankası tarafından ihale edilerek yapımına başlamıştır