Büyükliman (Kebir Süt) kazı çalışmalarını tamamlayarak inşaat aşamasına geldi.